/* AA edit */ Авиациялык жабдууларды техникалык тейлөө уюмдары

999999999

АВИАЦИЯЛЫК ЖАБДУУЛАРДЫ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ УЮМДАРЫ

Бул баракча убактылуу иштебейт.