Жергиликтүү өнөктөштөр

УЛУТТУК ӨНӨКТӨШТӨР

Эл аралык ишкерлер кеңеши (ЭИК) – Туризм боюнча комитети

ЭИКтин тарыхы 2000-жылдын декабрында чет өлкөлүк инвесторлордун формалдуу эмес клубу – Эл аралык ишкерлер кеңеши түзүлгөн. Өзүнүн катарын кеңейтүү жана ишмердүүлүгүн мыктылоо менен ЭИК туруктуу...

Кыргыз Республикасынын Жарандык Авиация Ишканаларынын Ассоциациясы

6-го мая 2010 года была создана Ассоциация авиационных предприятий гражданской авиации Кыргызской Республики. Авиапредприятия объединились для совместного решения насущных проблем отрасли и выступать единым...

Коомдук Бирикме «Кыргыз Республикасынын Авиаторлор Биримдиги»

Общественное объединение «Союз авиаторов Кыргызской Республики» было создано весной 2012 г. на основании учредительного собрания абсолютным большинством голосов участников (70 делегатов от всех областей...