/* AA edit */ Негизги маселелер

4444444

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР

Азыркы учурда бул баракча Кыргыз Республикасынын Жарандык Авиация Агентствосу тарабынан иштелип жатат. Эң жакын заманда маалымат менен толукталмакчы.