/* AA edit */ Аэропорт/аэродром операторлордун учууларынын коопсуздугун көзөмөлдөө

4444444АЭРОПОРТ / АЭРОДРОМ ОПЕРАТОРЛОРДУН УЧУУЛАРЫНЫН КООПСУЗДУГУН КӨЗӨМӨЛДӨӨ

Бул баракча убактылуу иштебейт.