/* AA edit */ Сертификация

5555555

АВИАЦИЯЛЫК ПЕРСОНАЛДЫН КҮБӨЛҮКТӨРҮНҮН СЕРТИФИКАЦИЯЛООСУ ЖАНА БЕРИЛҮҮШҮ

Азыркы учурда 512 авиакызматкерлердин узатылган күбөлүктөру Кыргыз Республикасынын Жарандык Авиация Агентствосунда катталган, алардын ичинен:

Катарлуу пилотторго 89
Коммерциялык пилотторго 70
Штурмандарга 8
Бортинженерлерге 12
Бортмеханиктерге 12
Бортрадисттерге 3
Бортоператорлорго 7
Борт жол көрсөткүчтөргө 139
АКБ диспетчерлерге 165
Студенттерге 7