/* AA edit */ Аэропорт аймагында канаттуулар менен кагылышуу боюнча коркунучтардын азайтылуусу

101010101010
АЭРОПОРТ АЙМАГЫНДА КАНАТТУУЛАР МЕНЕН КАГЫЛЫШУУ БОЮНЧА КОРКУНУЧТАРДЫН АЗАЙТЫЛУУСУ

Бул баракча убактылуу иштебейт