/* AA edit */ Жерде тейлөө

999999999

АБА КЕМЕЛЕРДИН ЖЕРДЕ ТЕЙЛӨӨСҮ

Бул баракча убактылуу иштебейт