/* AA edit */ Абадагы кыймылды тейлөө

4444444АБАДАГЫ КЫЙМЫЛДЫ ТЕЙЛӨӨ (АТМ)

Бул баракча убактылуу иштебейт.