/* AA edit */ Метеорологиялык учууларды тейлөө (MET)

999999999МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК  УЧУУЛАРДЫ ТЕЙЛӨӨ (MET)

Бул баракча убактылуу иштебейт