/* AA edit */ Аэронавигациялык кызмат

4444444КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ  АГЕНТСТВОСУНУН АЭРОНАВИГАЦИЯЛЫК КЫЗМАТЫ 

Бул баракча убактылуу иштебейт.