/* AA edit */ Вакансиялар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТРАНСПОРТ ЖАНА ЖОЛ МИНИСТИРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ АГЕНТСТВОСУ 

ТӨМӨНКҮ ВАКАНСИЯНЫ ЖАРЫЯЛООДО

Учурда актив вакансиялар жок.