/* AA edit */ Структура

for web

БУЛ ТҮЗҮМ ТРАНСПОРТ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТИРЛИГИНИН      №294,  30.12.2013 ж. БУЙРУГУ МЕНЕН ДАЛИЛДЕНГЕН

Кыргыз Республикасынын Жарандык Авиация Агентствосунун

ТҮЗҮМҮ 

structure