Эл аралык ишкерлер кеңеши (ЭИК) – Туризм боюнча комитети

ЭИКтин тарыхы

2000-жылдын декабрында чет өлкөлүк инвесторлордун формалдуу эмес клубу – Эл аралык ишкерлер кеңеши түзүлгөн. Өзүнүн катарын кеңейтүү жана ишмердүүлүгүн мыктылоо менен ЭИК туруктуу беделдүү уюмга чейин өстү, ал чет өлкөлүк жана жергиликтүү капиталдын катышуусу менен экономиканын ар кайсы тармактарында иш-аракеттерин жүргүзүшкөн 150гө жакын алдыңкы компанияларды бириктирет. Биздин мүчөлөрүбүздүн арасында белгилүү ата мекендик брэнддерди көрсөтүшкөн ири салык төлөөчүлөр бар.

Аскар Сыдыков - Исполнительный директор МДС
Аскар Сыдыков – ЭИК Аткаруучу директору

ЭИКтин максаттары

 • Кыргызстанда инвестициялык климатты жана бизнес-чөйрөсүн жакшыртуу
 • Мамлекеттик бийлик органдарына (КР Президентинин Аппаратына, КР Жогорку Кеңешине, КР Өкмөтүнө) бизнес-коомдоштуктарынын пикирлерин көрсөтүү

ЭИКтин ишмердүүлүгү

ЭИКтин ачык жыйындары, ЭИКтин комитеттеринин отурумдары жана тегерек столдору бизнести тынчсыздандырган маселелерди талкуулоо үчүн уникалдуу аянтча болуп саналат.

ЭИКте минералдык ресурстар боюнча, инвестициялар боюнча, салык, бажы жана Социалдык фонд боюнча, интеллектуалдык менчик боюнча, туруктуу өнүктүрүү жана корпоративдик социалдык жоопкерчилик боюнча, адам ресурстарын башкаруу боюнча 6 комитет иштейт.

Өкмөт менен өз ара активдүү аракеттешүү менен, ЭИК төмөндөгүлөрдүн мүчөсү болуп саналат:

 • Кыргыз Республикасын Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин;
 • КРнын Өкмөтүнө караштуу бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңешинин;
 • Мамлекеттик менчик объектилерин сатуу боюнча аукциондорду даярдоо жана өткөрүү боюнча ведомстволор аралык комиссиясынын;
 • КРнын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агентттигинин алдындагы жер казынасын пайдаланууну жөнгө салуу маселелери боюнча комиссиясынын;
 • Министрликтердин жана ведомстволордун алдындагы жыйырмадан ашык коомдук байкоочу кеңештердин (КБК);
 • Сапат боюнча Кыргыз Республикасынын сыйлыктарын берүү боюнча кеңешинин, ошондой эле башка комиссиялардын, комитетттердин, жумушчу топторунун жана кеңештердин.

ЭИКтин продуктылары

 • «Бүгүнкү инвестициялар» басылмасы
 • ЭИКтин ай сайын чыгуучу «Мыйзам сереп» бюллетени
 • Инвестициялык изилдөө – жылына эки жолу жүргүзүлөт
 • «ЭИК иш-чаралары» ай сайын чыгуучу бюллетень
 • Жаңылыктардын жумалыгы
 • ЭИКтин веб-сайты

Мүчөлөр

ЭИК 140ка жакын компанияларды бириктирип турат, алардын 90у – инвестицияларынын жалпы көлөмү 1 миллиард АКШ долларынан ашуун болгон тоо-кен казуу, банктар, телекоммуникациялар, консалтингдик кызматтар, өндүрүш ж.б. сыяктуу секторлордогу алдыңкы компаниялар.

Ар бир ишкердин салымы биздин жалпы ишибиз жана келечектеги ийгиликтерибиз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан биз бизнес менен бийликтин түздөн-түз сүйлөшүүгө жана тажрыйба алмашууга мүмкүндүгү болуп турганда мүчөлөрүбүздү бизнестин кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу боюнча ар кандай иш-чараларга катышууга чакырабыз:

 • пайдалуу байланыштарды түзүүгө;
 • бизнес тармагын кеңейтүүгө;
 • өлкөдөгү ишкердик ишмердүүлүктү жөнгө салуу боюнча билимдерин өркүндөтүүгө.

МДС менен байланыш:

Тел./факс: +996 312 623394

Тел.: +996 312 623679, 623801

Кыргыз Республикасы, 720011 Бишкек ш.

Абдрахманов к., 191, Хаятт Ридженси Бишкек

№ 113-114 кеңселери

Website: http://ibc.kg

E-mail: office@ibc.kg