/* AA edit */ КР Жарандык авиациясын өнүктүрүү боюнча 2013-2020 жж. стратегиясы

for web

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА 2013-2020 ЖЫЛДАРЫНЫН СТРАТЕГИЯСЫ 

Кеңири маалымат: Жарандык авиациясын өнүктүрүү стратегиясы 2013-2020жж.