/* AA edit */ КР ЖА өнүктүрүү программалары

for web

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ АГЕНТСТВОСУНУН НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕРИ

Бул баракча убактылуу иштебейт.