/* AA edit */ Авиациялык эрежелер

for web

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК АВИАЦИЯ АГЕНТСТВОСУНУН НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕРИ

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АВИАЦИЯЛЫК ЭРЕЖЕЛЕРИ 

Бул баракча убактылуу иштебейт.