/* AA edit */ ИКАО аудитинин жыйынтыктары

ИКАО-шапка КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЧУУ КООПСУЗДУГУ БОЮНЧА ИКАО АУДИТИНИН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Ар бир бөлүмдүн жыйынтыгы төмөнкү шкала менен көрсөтүлгөн. Алардан “0” – бул эч аткарылган эмес, ал эми “10” – толугу менен аткарылган.

diag1

Кыргызстандын КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу жыйынтык:

diag2

Толук маалымат: Safety Audit Information System

икао-документы

Проект отчета о результатах проверки системы Гражданской Авиации Кыргызской Республики в рамках МНМ УППКБП.