Байланыш

Бишкек ш., Ажыбек-Баатыр к. 1, Кыргыз Республикасы

Тел.: +996 (312) 25 16 19
Факс: +996 (312) 25 16 20
Ишеним тел.: +996(312) 25 19 53

Эл. дарек: mail@caa.kg

Банктын реквизитери:
Бюджеттик счёт: 1299002382820063
Лицевой счёт: 205201212
ААК “PCK Банк” БИК 129001
ИСН: 02204199710126
Ленин МСИ 002
ОКПО: 21669606